Bước 1: Tìm kiếm sản phẩm cần mua. Bạn có thể lọc sản phẩm cần tìm kiếm theo tùy chọn có sẵn như:

  • Tên sản phẩm bạn cần tìm kiếm
  • Loại sản phẩm (như: combo yêu thích, sản phẩm khuyến mãi, ….)
  • Giá sản phẩm

Bước 2: Chọn sản phẩm yêu thích

  • Chọn Màu sắc, Kích Thước sản phẩm
  • Bấm Chat Ngay nếu bạn cần hỏi Người bán thêm thông tin về sản phẩm
  • Bấm  Mua hàng 
  • Bấm Tiếp tục xem sản phẩm nếu bạn muốn mua thêm sản phẩm khác
  • Bấm Tiến hành thanh toán nếu bạn chỉ muốn mua sản phẩm đã chọn

Bước 3: Thanh toán sản phẩm

  • Điền thông tin , địa chỉ nhận hàng phương thức thanh toán phù hợp
  • Bấm Đặt hàng và chờ emai xác nhận của Deko